(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

dodatok k diplomu

Definícia pojmu dodatok k diplomu v ekonomickom slovníku. Výraz dodatok k diplomu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „dodatok k diplomu“

Dodatok k diplomu obsahuje podrobnosti o absolvovanom študijnom programe. Vydáva ho vysoká škola a odovzdáva ho absolventovi spolu s diplomom. Obsah dodatku k diplomu určuje Vyhláška MŠ SR č. 614/2002 o kreditovom systéme štúdia.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.