Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

dodatok k diplomu

Definícia pojmu dodatok k diplomu v ekonomickom slovníku. Výraz dodatok k diplomu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „dodatok k diplomu“

Dodatok k diplomu obsahuje podrobnosti o absolvovanom študijnom programe. Vydáva ho vysoká škola a odovzdáva ho absolventovi spolu s diplomom. Obsah dodatku k diplomu určuje Vyhláška MŠ SR č. 614/2002 o kreditovom systéme štúdia.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?