(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Dodacia doložka

Definícia pojmu Dodacia doložka v ekonomickom slovníku. Výraz Dodacia doložka sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Faktoring, Medzinárodný obchod.

Definícia výrazu „Dodacia doložka „

Delivery Clause (dodacia doložka) – podmienka, na základe ktorej sa uskutoční dodávka tovaru. Zvyčajne sa používajú dodacie doložky spracované na základe obchodných zvyklostí – Incoterms. V súčasnosti platia revidované doložky Incoterms z r. 2000 (napr. Ex Works, FOB, FCA, CIF atď.). Nakoľko je ich výklad jednoznačný, odporúča sa kvôli vylúčeniu nedorozumení a sporov používať ich v medzinárodnom obchode. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Delivery Clause.

Typizované zmluvné ustanovenie používané na skrátené vyjadrenie dodacích podmienok v medzinárodnom obchode; k zjednoteniu výkladu dodacích doložiek prispeli najmä Incoterms 1953.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.