(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

dodací list

Definícia pojmu dodací list v ekonomickom slovníku. Výraz dodací list sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „dodací list“

1. (V lodnej doprave) Doklad vydaný v mene dopravcu, oprávňujúci vydať dovezený náklad, ktorý je totožný a zrejme preukázateľný v nákladnom liste – konosamente. 2. (V leteckej preprave) Poverenie oprávnenej strany na dopravu zásielky inej strane, než adresát uvádza v leteckom nákladnom liste.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.