Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

dodací list

Definícia pojmu dodací list v ekonomickom slovníku. Výraz dodací list sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „dodací list“

1. (V lodnej doprave) Doklad vydaný v mene dopravcu, oprávňujúci vydať dovezený náklad, ktorý je totožný a zrejme preukázateľný v nákladnom liste – konosamente. 2. (V leteckej preprave) Poverenie oprávnenej strany na dopravu zásielky inej strane, než adresát uvádza v leteckom nákladnom liste.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?