Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Dôchodkový vek

Definícia pojmu Dôchodkový vek v ekonomickom slovníku. Výraz Dôchodkový vek sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Sociálne poistenie.

Definícia výrazu „Dôchodkový vek“

Krátka definícia: Dôchodkový vek. Definícia podľa zákona: (§ 65 ods. 2 až 10, § 258, § 274 zákona č. 461/2003 Z. z.) Dôchodkový vek je 62 rokov jednotne u mužov aj žien. Začne sa však uplatňovať až u mužov narodených v období počnúc rokom 1946 a u žien narodených v období počnúc rokom 1962 (u niektorých žien aj skôr, závisí to od počtu detí, ktoré žena vychovala). Z pôvodného dôchodkového veku určeného zákonom č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov, t. j. 60 rokov u mužov a 53 až 57 rokov u žien podľa počtu vychovaných detí, sa pri určení dôchodkového veku podľa zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov vychádza u mužov narodených v období rokov 1944 a 1945, u žien narodených v období rokov 1947 – 1961. U uvedených mužov a žien sa však pôvodný dôchodkový vek (60, 57, 56, 55, 54, 53) predlžuje o stanovený počet kalendárnych mesiacov v závislosti od toho, v ktorom kalendárnom roku dosiahne osoba pôvodný dôchodkový vek.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?