(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Dôchodkové poistenie

Definícia pojmu Dôchodkové poistenie v ekonomickom slovníku. Výraz Dôchodkové poistenie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie.

Definícia výrazu „Dôchodkové poistenie“

Označuje sa tiež ako dôchodkové pripoistenie, ide doplnkové poistenie k zákonnému dôchodkovému poisteniu. Účelom dôchodkového poistenia je čo najviac zmenšiť rozdiel medzi dôchodkom, ktorý sa bude poskytovať zo zákonného poistenia a medzi priemerným zárobkom poisteného. Zväčša v sebe zahŕňa nasledovné typy dôchodkov: základný dôchodok, dočasný dôchodok, dôchodok pre pozostalých

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.