(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

docent

Definícia pojmu docent v ekonomickom slovníku. Výraz docent sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „docent“

(1) vedecko-pedagogický titul, (2) funkcia, v ktorej môže pôsobiť vysokoškolský učiteľ. Kvalifikačným predpokladom na vykonávanie funkcie docenta je vedecko-pedagogický titul docent v študijnom odbore, na ktorý sa funkcia viaže, alebo v príbuznom študijnom odbore.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.