(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Dočasná transakcia

Definícia pojmu Dočasná transakcia v ekonomickom slovníku. Výraz Dočasná transakcia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomická štatistika.

Definícia výrazu „Dočasná transakcia“

Transakcie, pri ktorých sú tovary dodávané za presne stanoveným účelom s tým, že sa predpokladá ich spätný návrat v nezmenenom stave a bez zmeny vlastníctva.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.