(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Dobrovoľne nemocensky poistená osoba

Definícia pojmu Dobrovoľne nemocensky poistená osoba v ekonomickom slovníku. Výraz Dobrovoľne nemocensky poistená osoba sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Sociálne poistenie.

Definícia výrazu „Dobrovoľne nemocensky poistená osoba“

Krátka definícia: môže byť fyzická osoba po dovŕšení 16 roku veku, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt. Definícia podľa zákona: (§14 ods. 2) môže byť fyzická osoba po dovŕšení 16 roku veku, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.