Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Dobrovoľne nemocensky poistená osoba

Definícia pojmu Dobrovoľne nemocensky poistená osoba v ekonomickom slovníku. Výraz Dobrovoľne nemocensky poistená osoba sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Sociálne poistenie.

Definícia výrazu „Dobrovoľne nemocensky poistená osoba“

Krátka definícia: môže byť fyzická osoba po dovŕšení 16 roku veku, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt. Definícia podľa zákona: (§14 ods. 2) môže byť fyzická osoba po dovŕšení 16 roku veku, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?