(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Dobrovoľne nemocensky poistená osoba

Definícia pojmu Dobrovoľne nemocensky poistená osoba v ekonomickom slovníku. Výraz Dobrovoľne nemocensky poistená osoba sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Sociálne poistenie.

Definícia výrazu „Dobrovoľne nemocensky poistená osoba“

Krátka definícia: môže byť fyzická osoba po dovŕšení 16 roku veku, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt. Definícia podľa zákona: (§14 ods. 2) môže byť fyzická osoba po dovŕšení 16 roku veku, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt.

Už ste čítali?