Doba taktu

Definícia pojmu Doba taktu v ekonomickom slovníku. Výraz Doba taktu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment výroby.

Definícia výrazu „Doba taktu“

Doba potrebná na vyhotovenie jednej jednotky výstupu.