(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Doba platnosti poistenia

Definícia pojmu Doba platnosti poistenia v ekonomickom slovníku. Výraz Doba platnosti poistenia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie, Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Doba platnosti poistenia“

Doba, na ktorú bolo poistenie dojednané. Termín ukončenia platnosti poistenia musí byť uvedený v poistnej zmluve, výnimkou je dlhodobé poistenie uzavreté na dobu neurčitú, kde sa uvádza len začiatok poistenia. Doba platnosti poistenia môže byť tiež stanovená zákonom, napr. v zodpovednostnom poistení.

Doba, na ktorú bolo poistenie dojednané. Termín ukončenia platnosti poistenia musí byt uvedený v poistnej zmluve, pokiaľ nejde o dlhodobé poistenie uzavreté na dobu neurčitú, kde sa uvádza len počiatok poistenia. Doba platnosti poistenia môže byt daná aj zákonom a to v zodpovednostnom poistení, napr. počas výkonu určenej činnosti, vlastníctva motorového vozidla a podobne.

Doba, na ktorú bolo poistenie dojednané.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.