Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Dlhopis

Definícia pojmu Dlhopis v ekonomickom slovníku. Výraz Dlhopis sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Bankovníctvo, Operácie na finančnom trhu, Financie, Finančné a kapitálové trhy, Financie a investovanie.

Definícia výrazu „Dlhopis“

Listina, v ktorej sa dlžník zaväzuje zaplatiť určitú čiastku.

Dlhový cenný papier kapitálového trhu prinášajúci pevný úrokový výnos.

Cenný papier vydávaný dlžníkom (emitentom), ktorým môže byť štát, banka, podnik, mesto, alebo aj fyzická osoba, ktorá je zapísaná v obchodnom registri. Dlžník (emitent) sa zaväzuje vyplatiť požičané peniaze podľa vopred stanovených pravidiel vo vopred stanovenom čase a navyše vyplatiť aj úrok. Dlhopis sa označuje aj pojmom obligácia (napr. komunálne obligácie, zamestnanecké obligácie).

je cenný papier, s ktorým je spojené právo majiteľa požadovať splácanie dlžnej sumy v menovitej hodnote a vyplácanie výnosov z nej k určitému dátumu a povinnosť emitenta tieto záväzky plniť.

Cenný papier, s ktorým je spojené právo majiteľa požadovať splácanie dlžnej sumy v menovitej hodnote a vyplácanie výnosov z nej k určitému dátumu a povinnosť emitenta tieto záväzky plniť.

(Bonds) – Cenný papier vyjadrujúci záväzok emitenta splatiť určitú čiastku v určenom termíne vrátane príslušného úrokového výnosu.

Cenný papier, s ktorým je spojené právo majiteľa požadovať splatenie dlžnej čiastky v menovitých hodnotách a vyplatenie stanovených výnosov.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?