(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Dlhá pozícia

Definícia pojmu Dlhá pozícia v ekonomickom slovníku. Výraz Dlhá pozícia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Operácie na finančnom trhu.

Definícia výrazu „Dlhá pozícia“

(long position) – Ak aktíva v danej mene prevyšujú pasíva. Investor zaujíma dlhú pozíciu v prípade ak nákupy hlavnej meny za vedľajšiu menu prevyšujú jej predaje.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.