(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Dlh

Definícia pojmu Dlh v ekonomickom slovníku. Výraz Dlh sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Pôžičky a splátky, Banky, Financie.

Definícia výrazu „Dlh“

je záväzok – povinnosť určitej osoby (klienta) plniť (napr. zaplatiť) inej osobe (veriteľovi).

Je povinnosť dlžníka niečo plniť veriteľovi, druhému účastníkovi záväzkového právneho vzťahu. Z platného záväzku je dlžník povinný niečo dať, konať, niečoho sa zdržať alebo niečo trpieť a veriteľ je oprávnený to od neho požadovať.

Celková suma nesplatených záväzkov vlády, vrátane záväzkov ostatných subjektov verejnej správy a záväzkov.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.