Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Dlh

Definícia pojmu Dlh v ekonomickom slovníku. Výraz Dlh sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Pôžičky a splátky, Banky, Financie.

Definícia výrazu „Dlh“

je záväzok – povinnosť určitej osoby (klienta) plniť (napr. zaplatiť) inej osobe (veriteľovi).

Je povinnosť dlžníka niečo plniť veriteľovi, druhému účastníkovi záväzkového právneho vzťahu. Z platného záväzku je dlžník povinný niečo dať, konať, niečoho sa zdržať alebo niečo trpieť a veriteľ je oprávnený to od neho požadovať.

Celková suma nesplatených záväzkov vlády, vrátane záväzkov ostatných subjektov verejnej správy a záväzkov.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?