Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Dividenda

Definícia pojmu Dividenda v ekonomickom slovníku. Výraz Dividenda sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomika, Bankovníctvo, Financie.

Definícia výrazu „Dividenda „

Podiel akcionára na rozdelenom čistom zisku akciovej spoločnosti.

Podiel majiteľa akcií na čistom zisku spoločnosti.

Podiel akcionára na zisku spoločnosti, vyplývajúci z vlastníctva akcie spoločnosti. Na vyplatenie dividend nie je právny nárok, podlieha kolektívnemu schváleniu na valnom zhromaždení akcionárov. Môže byť vyplácaná vo forme peňažnej hotovosti alebo aj formou nových akcií. Vyjadruje sa buď pevnou sumou, alebo v percentách z menovitej hodnoty akcie.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?