Divergentné postupy riešenia

Definícia pojmu Divergentné postupy riešenia v ekonomickom slovníku. Výraz Divergentné postupy riešenia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment výroby.

Definícia výrazu „Divergentné postupy riešenia“

Postupy zamerané na tvorbu ideí, nápadov, námetov, možných smerov uvažovania – (mapovanie).