(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Dispozičná zásada

Definícia pojmu Dispozičná zásada v ekonomickom slovníku. Výraz Dispozičná zásada sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Právo.

Definícia výrazu „Dispozičná zásada“

Inak povedané viazanosť súdu návrhom v konaní – jedna zo základných zásad sporového občianskoprávneho konania, ktorá spočíva v procesnej iniciatíve patriacej účastníkom konania, ktorí disponujú tak konaním, ako aj predmetom konania. Dispozícia predmetom konania je upravená v §153 ods. 2 OSP (podľa ktorého súd môže prekročiť návrhy účastníkov a prisúdiť viac, než čoho sa domáhajú, iba vtedy, ak sa konanie mohlo začať aj bez návrhu alebo ak z právneho predpisu vyplýva určitý spôsob vyrovnania vzťahu medzi účastníkmi).

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.