Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Disponibilný príjem

Definícia pojmu Disponibilný príjem v ekonomickom slovníku. Výraz Disponibilný príjem sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Disponibilný príjem“

Disponibilný príjem (disposable income) je celkový bežný príjem (domácností), t. j. mzdy a platy, sociálne dávky a pod., očistený o bežné výdavky (dane, sociálne príspevky, úrok y a pod.). Je to teda objem prostriedkov, ktorý majú spotrebitelia (domácnosti) k dispozícií a ktorý môžu dať buď na úspory alebo spotrebovať.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?