(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Disponibilný príjem

Definícia pojmu Disponibilný príjem v ekonomickom slovníku. Výraz Disponibilný príjem sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Disponibilný príjem“

Disponibilný príjem (disposable income) je celkový bežný príjem (domácností), t. j. mzdy a platy, sociálne dávky a pod., očistený o bežné výdavky (dane, sociálne príspevky, úrok y a pod.). Je to teda objem prostriedkov, ktorý majú spotrebitelia (domácnosti) k dispozícií a ktorý môžu dať buď na úspory alebo spotrebovať.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.