(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Diskriminácia

Definícia pojmu Diskriminácia v ekonomickom slovníku. Výraz Diskriminácia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ľudské práva.

Definícia výrazu „Diskriminácia“

Diskriminácia je súdenie niekoho a zasiahnutie voči nemu na základe zjavne bezvýznamných charakteristík ako je napríklad farba kože, pohlavie, sexuálna orientácia, národnosť, sociálna trieda, etnická príslušnosť a pod.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.