Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

disciplinárny priestupok

Definícia pojmu disciplinárny priestupok v ekonomickom slovníku. Výraz disciplinárny priestupok sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „disciplinárny priestupok“

Disciplinárny priestupok je zavinené porušenie právnych predpisov alebo vnútorných predpisov vysokej školy alebo jej súčasti, alebo verejného poriadku (§ 72/1 zákona).

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?