(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

disciplinárny priestupok

Definícia pojmu disciplinárny priestupok v ekonomickom slovníku. Výraz disciplinárny priestupok sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „disciplinárny priestupok“

Disciplinárny priestupok je zavinené porušenie právnych predpisov alebo vnútorných predpisov vysokej školy alebo jej súčasti, alebo verejného poriadku (§ 72/1 zákona).

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.