(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

disciplinárne opatrenia

Definícia pojmu disciplinárne opatrenia v ekonomickom slovníku. Výraz disciplinárne opatrenia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „disciplinárne opatrenia“

Medzi disciplinárne opatrenia patrí pokarhanie, podmienečné vylúčenie zo štúdia a vylúčenie zo štúdia. Pri podmienečnom vylúčení zo štúdia sa určuje lehota a podmienky, pri splnení ktorých je podmienečné vylúčenie zrušené.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.