Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

disciplinárne opatrenia

Definícia pojmu disciplinárne opatrenia v ekonomickom slovníku. Výraz disciplinárne opatrenia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „disciplinárne opatrenia“

Medzi disciplinárne opatrenia patrí pokarhanie, podmienečné vylúčenie zo štúdia a vylúčenie zo štúdia. Pri podmienečnom vylúčení zo štúdia sa určuje lehota a podmienky, pri splnení ktorých je podmienečné vylúčenie zrušené.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?