Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

disciplinárna komisia

Definícia pojmu disciplinárna komisia v ekonomickom slovníku. Výraz disciplinárna komisia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „disciplinárna komisia“

Jeden z orgánov akademickej samosprávy verejnej vysokej školy alebo fakulty. Prerokúva disciplinárne priestupky študentov a predkladá návrh na rozhodnutie rektorovi, resp. dekanovi, ak ide o disciplinárnu komisiu fakulty. Polovicu členov disciplinárnej komisie tvoria študenti. Jej činnosť sa riadi rokovacím poriadkom disciplinárnej komisie.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?