(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

disciplinárna komisia

Definícia pojmu disciplinárna komisia v ekonomickom slovníku. Výraz disciplinárna komisia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „disciplinárna komisia“

Jeden z orgánov akademickej samosprávy verejnej vysokej školy alebo fakulty. Prerokúva disciplinárne priestupky študentov a predkladá návrh na rozhodnutie rektorovi, resp. dekanovi, ak ide o disciplinárnu komisiu fakulty. Polovicu členov disciplinárnej komisie tvoria študenti. Jej činnosť sa riadi rokovacím poriadkom disciplinárnej komisie.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.