Direct mail

Definícia pojmu Direct mail v ekonomickom slovníku. Výraz Direct mail sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Marketing.

Definícia výrazu „Direct mail“

Priama poštová zásielka – firmy adresne zasielajú poštou rôzne ponuky vybranému okruhu potenciálnych alebo existujúcich zákazníkov.