(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Dimenzia

Definícia pojmu Dimenzia v ekonomickom slovníku. Výraz Dimenzia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Controlling, Manažment.

Definícia výrazu „Dimenzia“

široká skupina popisných údajov, týkajúcich sa zásadných aspektov organizácie, napríklad zákazníkov, produktov a dátumov. V rámci kocky dimenzie popisujú odpovede na otázky kto?, čo?, kde? a kedy? Reprezentujú najvyššiu úroveň štruktúrnych dát. Dimenzie sú zostavené z úrovní, ktoré reprezentujú hierarchiu stanovenú organizačnými štruktúrami a dátami, ktoré organizácia používa. Každá podriadená úroveň poskytuje čoraz podrobnejšie údaje týkajúce sa danej dimenzie.

Široká skupina popisných údajov, týkajúcich sa zásadných aspektov organizácie, napríklad zákazníkov, produktov a dátumov.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.