dies academicus

Definícia pojmu dies academicus v ekonomickom slovníku. Výraz dies academicus sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „dies academicus“

Z lat. akademický deň. Na niektorých vysokých školách je tradíciou usporadúvať akademický deň (resp. akademické dni). Pri tejto príležitosti sa odovzdávajú ceny rektora a pamätné medaily vysokej školy.