(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

dezertifikácia

Definícia pojmu dezertifikácia v ekonomickom slovníku. Výraz dezertifikácia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomika životného prostredia.

Definícia výrazu „dezertifikácia“

znamená degradáciu pôdy vo vyprahnutých, polovyprahnutých a suchých oblastiach s nižšou vlhkosťou, pričom je výsledkom viacerých faktorov vrátane zmien klímy a činnosti človeka. Dezertifikáciou je v súčasnosti postihnutých približne 25 – 30 % rozlohy zemskej súše, pričom asi 1, 2 – 2 mld. ľudí v minimálne 100 krajinách sveta je v ohrození. Celosvetová miera dezertifikácie má stúpajúci trend, pričom vedie k chudobe, nútenej migrácii a konfliktom. K dezertifikácii dochádza hlavne nadmerným obrábaním, nadmerným spásaním, používaním nevhodných metód zavlažovania a odlesňovaním. Dezertifikácia takisto prispieva k zmene klímy, a to degradáciou pôdy a súvisiacim úbytkom vegetácie, čo spôsobuje nárast emisií a nižšiu mieru viazania uhlíka.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.