Devízy

Definícia pojmu Devízy v ekonomickom slovníku. Výraz Devízy sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Operácie na finančnom trhu.

Definícia výrazu „Devízy“

Pohľadávky znejúce na cudziu menu, t. j. bezhotovostné zahraničné platobné prostriedky (foreign exchange).