Deštruktívne prvky porady

Definícia pojmu Deštruktívne prvky porady v ekonomickom slovníku. Výraz Deštruktívne prvky porady sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment výroby.

Definícia výrazu „Deštruktívne prvky porady“

Prvky porady, ktoré neprispievajú k urýchleniu procesu porady.