design štruktúry produktu

Definícia pojmu design štruktúry produktu v ekonomickom slovníku. Výraz design štruktúry produktu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „design štruktúry produktu“

Zloženie produktu, vypracované vývojovým oddelením alebo oddelením designu. Poznámka: Podrobné konzultácie s výrobným oddelením umožňujú vytvoriť toto zloženie tak, aby bolo identické s výrobným zložením výrobku.