(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Derivát

Definícia pojmu Derivát v ekonomickom slovníku. Výraz Derivát sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Finančné a kapitálové trhy, Financie a investovanie.

Definícia výrazu „Derivát“

je peniazmi oceniteľné právo alebo záväzok vzťahujúci sa na cenné papiere alebo odvodený od cenných papierov, komodít, úrokových mier, kurzových indexov a iných majetkových hodnôt. Označuje všeobecne taký finančný produkt, ktorého cena sa odvodzuje od cien podkladových aktív. Je to operácia, ktorá umožňuje v danom okamihu zafixovať resp. dohodnúť cenu, za ktorú sa môže aktívum, ktoré sa k tomuto kontraktu vzťahuje, kúpiť alebo predať k určitému dátumu v budúcnosti.

Peniazmi oceniteľné právo alebo záväzok vzťahujúci sa na cenné papiere alebo odvodený od cenných papierov, komodít, úrokových mier, kurzových indexov a iných majetkových hodnôt.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.