Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Denný vymeriavací základ na určenie výšky nemocenskej dávky

Definícia pojmu Denný vymeriavací základ na určenie výšky nemocenskej dávky v ekonomickom slovníku. Výraz Denný vymeriavací základ na určenie výšky nemocenskej dávky sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Sociálne poistenie.

Definícia výrazu „Denný vymeriavací základ na určenie výšky nemocenskej dávky“

Krátka definícia: Denný vymeriavací základ na určenie výšky nemocenskej dávky. Definícia podľa zákona: (§ 55) podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období a počtu kalendárnych dní rozhodujúceho obdobia a zaokrúhľuje sa na štyri desatinné miesta nahor od 1. januára 2004 do 30. júna 2004 najviac v sume 444, 1973 Sk, od 1. júla 2004 do 31. decembra 2004 najviac v sume 472, 2740 Sk, od 1. januára 2005 obmedzený len maximálnou sumou vymeriavacieho základu na platenie poistného na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období, t. zn. suma denného vymeriavacieho základu závisí od výšky poistného na nemocenské poistenie zaplateného v rozhodujúcom období

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?