Deň predčasnej splatnosti

Definícia pojmu Deň predčasnej splatnosti v ekonomickom slovníku. Výraz Deň predčasnej splatnosti sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Deň predčasnej splatnosti“

Deň doručenia oznámenia ktorémukoľvek z dlžníkov.