Demonštrácia

Definícia pojmu Demonštrácia v ekonomickom slovníku. Výraz Demonštrácia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Marketing.

Definícia výrazu „Demonštrácia“

Názorná ukážka vlastností propagovaného produktu.