Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Demokratický deficit

Definícia pojmu Demokratický deficit v ekonomickom slovníku. Výraz Demokratický deficit sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Demokratický deficit“

Týmto slovným spojením sa charakterizujú procesy rozhodovania, bez dostatočnej demokratickej kontroly. Pojem špecifikuje právomoci postúpené z roviny štátov do roviny Únie. Najčastejšie sa používa na argumentáciu v prospech zvýšenia právomocí EP. Maastrichtská zmluva sa pokúsila demokratický deficit redukovať tým, že dala EP právomoc spolurozhodovať v určitých oblastiach. Odporcovia väčších právomocí EP poukazujú na to, že národné parlamenty by mali zohrávať významnejšiu úlohu pri prijímaní rozhodnutí.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?