(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Demokracia

Definícia pojmu Demokracia v ekonomickom slovníku. Výraz Demokracia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ľudské práva.

Definícia výrazu „Demokracia“

Demokracia je starogrécke slovo a znamená vládu ľudu. Znamená to omnoho viac, než voľby zástupcov. Demokracia znamená tiež možnosť zúčastňovať sa spoločenského diania s rovnakými právami ako ostatní. Účasťou sa rozumie zapojenie do činnosti v občianskych združeniach a prístup k rozhodovaniu. Demokracia zahrňuje načúvanie názorom menšiny, i keď má väčšina odlišnú mienku. Znamená to schopnosť jednania a dosiahnutie kompromisu pre dobro druhých.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.