dekan

Definícia pojmu dekan v ekonomickom slovníku. Výraz dekan sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „dekan“

Dekan je predstaviteľom fakulty, riadi ju, zastupuje a koná vo veciach fakulty. Podrobnosti určuje § 28 zákona.