(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Dedukcia

Definícia pojmu Dedukcia v ekonomickom slovníku. Výraz Dedukcia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie.

Definícia výrazu „Dedukcia“

je zase postup od všeobecného k jednotlivému, pri ktorom sa na základe tvrdení, ktoré sa považujú za správne, logicky vyvodzuje pravdivý záver.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.