Decoupling point / Bod rozpojenia

Definícia pojmu Decoupling point / Bod rozpojenia v ekonomickom slovníku. Výraz Decoupling point / Bod rozpojenia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment výroby.

Definícia výrazu „Decoupling point / Bod rozpojenia“

Miesto (článok) v logistickom reťazci, kde sa stýka časť reťazca riadená podľa zákaziek s časťou reťazca riadeného podľa predpovedí ponuky.