(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

dealokácia investičnej časti poistného

Definícia pojmu dealokácia investičnej časti poistného v ekonomickom slovníku. Výraz dealokácia investičnej časti poistného sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „dealokácia investičnej časti poistného“

Je predaj od Poistníka príslušného počtu Podielových jednotiek v prospech Poistiteľa pri použití predajnej ceny Podielovej jednotky, ktorá je platná v deň dealokácie.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.