Day Trading

Definícia pojmu Day Trading v ekonomickom slovníku. Výraz Day Trading sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Investovanie.

Definícia výrazu „Day Trading“

jedná sa o investičnú stratégiu spočívajúcu v opakovanom uzatváraní obchodu v rovnakom dni, často na rovnakom nástroji (mene).