DataWarehouse

Definícia pojmu DataWarehouse v ekonomickom slovníku. Výraz DataWarehouse sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment.

Definícia výrazu „DataWarehouse“

(DW, DWH) – Dátový sklad, integrovaný, subjektovo orientovaný, stály a časovo rozlíšený súhrn dát, dôležitých pre podporu riadiacich a rozhodovacích procesov.