(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Datamart

Definícia pojmu Datamart v ekonomickom slovníku. Výraz Datamart sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Controlling, Manažment.

Definícia výrazu „Datamart“

problémovo orientovaná časť dátového skladu, obsahuje dáta špecifickej oblasti, napr. predaja, financií, ľudských zdrojov.

Problémovo orientovaná časť dátového skladu, ktorá obsahuje dáta špecifickej oblasti, napr. predaja, financií, ľudských zdrojov.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.