Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

ďalšie vzdelávanie

Definícia pojmu ďalšie vzdelávanie v ekonomickom slovníku. Výraz ďalšie vzdelávanie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „ďalšie vzdelávanie“

Súčasť celoživotného vzdelávania. Umožňuje záujemcovi rozšíriť si a prehĺbiť získané vzdelanie, rekvalifikáciu, uspokojenie svojho záujmu alebo pripravovať sa na získanie stupňa vzdelania v školskom systéme. Ďalšie vzdelávanie sa riadi zákonom č. 386/1997 Z. z. v znení zákona 567/2001 Z. z.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?