(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

ďalšie vzdelávanie

Definícia pojmu ďalšie vzdelávanie v ekonomickom slovníku. Výraz ďalšie vzdelávanie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „ďalšie vzdelávanie“

Súčasť celoživotného vzdelávania. Umožňuje záujemcovi rozšíriť si a prehĺbiť získané vzdelanie, rekvalifikáciu, uspokojenie svojho záujmu alebo pripravovať sa na získanie stupňa vzdelania v školskom systéme. Ďalšie vzdelávanie sa riadi zákonom č. 386/1997 Z. z. v znení zákona 567/2001 Z. z.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.