(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

CZEONIA

Definícia pojmu CZEONIA v ekonomickom slovníku. Výraz CZEONIA sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Operácie na finančnom trhu.

Definícia výrazu „CZEONIA“

CZEONIA (CZEch OverNight Index Average) je vážený priemer úrokových sadzieb všetkých nezaistených O/N depozít uložených referenčnými bankami na medzibankovom trhu. Referenčnú úrokovou sadzbu CZEONIA počíta a zverejňuje ČNB na základe údajov dodaných referenčnými bankami.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.