Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

CZEONIA

Definícia pojmu CZEONIA v ekonomickom slovníku. Výraz CZEONIA sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Operácie na finančnom trhu.

Definícia výrazu „CZEONIA“

CZEONIA (CZEch OverNight Index Average) je vážený priemer úrokových sadzieb všetkých nezaistených O/N depozít uložených referenčnými bankami na medzibankovom trhu. Referenčnú úrokovou sadzbu CZEONIA počíta a zverejňuje ČNB na základe údajov dodaných referenčnými bankami.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?