Cyklový čas

Definícia pojmu Cyklový čas v ekonomickom slovníku. Výraz Cyklový čas sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment výroby.

Definícia výrazu „Cyklový čas“

Disponibilný čas na opakované vykonanie úlohy.