Customer dealer

Definícia pojmu Customer dealer v ekonomickom slovníku. Výraz Customer dealer sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Operácie na finančnom trhu.

Definícia výrazu „Customer dealer“

Špecializovaný pracovník banky zodpovedný za uzatváranie spotových, termínových a depozitných obchodov s klientmi banky.