(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Cudzozemské motorové vozidlo

Definícia pojmu Cudzozemské motorové vozidlo v ekonomickom slovníku. Výraz Cudzozemské motorové vozidlo sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie.

Definícia výrazu „Cudzozemské motorové vozidlo“

Motorové vozidlo, ktoré nie je evidované na území Slovenskej republiky; za cudzozemské motorové vozidlo sa považuje aj motorové vozidlo, ktoré podlieha evidencii vozidiel, ale jeho vlastník alebo prevádzkovateľ, nemajú trvalý pobyt alebo sídlo alebo iný povolený pobyt na území Slovenskej republiky.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.