Cudzozemské motorové vozidlo

Definícia pojmu Cudzozemské motorové vozidlo v ekonomickom slovníku. Výraz Cudzozemské motorové vozidlo sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie.

Definícia výrazu „Cudzozemské motorové vozidlo“

Motorové vozidlo, ktoré nie je evidované na území Slovenskej republiky; za cudzozemské motorové vozidlo sa považuje aj motorové vozidlo, ktoré podlieha evidencii vozidiel, ale jeho vlastník alebo prevádzkovateľ, nemajú trvalý pobyt alebo sídlo alebo iný povolený pobyt na území Slovenskej republiky.