(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

cross-docking

Definícia pojmu cross-docking v ekonomickom slovníku. Výraz cross-docking sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „cross-docking“

Technológia priamych dodávok najčastejšie potravinárskeho tovaru, spočívajúca v začlenení prietokového článku – logistického centra – do logistického reťazca medzi dodávateľov (výrobcov, producentov, dovozcov) a maloobchod. Cross-dockové centrum triedi, kompletizuje a konsoliduje (združuje) tovar. Iniciátormi cross-dockingu sú hlavne reťazce hypermarketov a supermarketov.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.