Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

cross-docking

Definícia pojmu cross-docking v ekonomickom slovníku. Výraz cross-docking sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „cross-docking“

Technológia priamych dodávok najčastejšie potravinárskeho tovaru, spočívajúca v začlenení prietokového článku – logistického centra – do logistického reťazca medzi dodávateľov (výrobcov, producentov, dovozcov) a maloobchod. Cross-dockové centrum triedi, kompletizuje a konsoliduje (združuje) tovar. Iniciátormi cross-dockingu sú hlavne reťazce hypermarketov a supermarketov.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?