(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Contests

Definícia pojmu Contests v ekonomickom slovníku. Výraz Contests sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment.

Definícia výrazu „Contests“

Súťaže, hry alebo kombinácie hier a výhier, v ktorých sú víťazi aspoň sčasti určovaní na základe pravidiel.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.