(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

colný dohovor o kontajneroch

Definícia pojmu colný dohovor o kontajneroch v ekonomickom slovníku. Výraz colný dohovor o kontajneroch sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „colný dohovor o kontajneroch“

(Convention douaniére relative aux conteneurs) Otvorený mnohostranný medzinárodný dohovor uzavretý v r. 1972 v Ženeve, ktorým boli stanovené podmienky pre zjednodušené colné odbavovanie kontajnerov v medzinárodnej doprave.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.