colné odbavenie

Definícia pojmu colné odbavenie v ekonomickom slovníku. Výraz colné odbavenie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Clá.

Definícia výrazu „colné odbavenie“

Postup zaužívaný v súlade s colnými zákonmi a obmedzeniami danej krajiny, v ktorej sa tovar dáva na preclenie.