(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

colné odbavenie

Definícia pojmu colné odbavenie v ekonomickom slovníku. Výraz colné odbavenie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Clá.

Definícia výrazu „colné odbavenie“

Postup zaužívaný v súlade s colnými zákonmi a obmedzeniami danej krajiny, v ktorej sa tovar dáva na preclenie.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.